IMVU Information

Ostatnia aktualizacja z dnia: August 17, 2015

Regulamin społeczności

IMVU umożliwia użytkownikom poznanie ludzi z całego świata, kontakt i rozmowy ze znajomymi, wymianę wiadomości, utrzymywanie ważnych kontaktów i kreatywność dzięki avatarom, które są sposobem na wyrażenie siebie. Poniższy regulamin uwzględnia wolność słowa, prawo do wyrażania siebie, a także ma na celu ochronę praw jednostki.

IMVU prosi o uszanowanie internetowej społeczności IMVU oraz jej poszczególnych uczestników. W swoim postępowaniu należy przestrzegać regulaminu społeczności, warunków korzystania z serwisu, a także kierować się zdrowym rozsądkiem i podstawowymi zasadami dobrego zachowania. IMVU stara się stworzyć przyjemne miejsce dla wszystkich użytkowników – którzy ukończyli 13 rok życia i pochodzą ze wszystkich stron świata. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość wyrażenia siebie poprzez wirtualne produkty dostępne w katalogu. Produkty te zostały stworzone i zaklasyfikowane przez twórców treści (Content Creators) i są zgodne z naszą Polityką klasyfikacji produktów wirtualnych.

Niezwykle ważne jest, aby użytkownicy, którzy dołączają do społeczności i stanowią jej część, rozumieli, które zachowania w stosunku do innych użytkowników oraz dotyczące treści internetowych są dopuszczalne, a które nie. Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i przestrzeganie go – tak jak my. Aby móc w pełni korzystać z IMVU wraz z pozostałymi użytkownikami, należy zapamiętać te wytyczne i uszanować ich charakter.

Chcemy mieć pewność, że odpowiednie materiały trafiają w odpowiednie miejsce i są dostępne dla właściwych odbiorców. W tym celu wykorzystywane są ograniczenia wiekowe i dotyczące treści oraz środki umożliwiające filtrowanie słów.

Nie wszystko, co znajduje się w IMVU, może przypaść do gustu każdemu. Niektóre treści mogą zostać uznane za obraźliwe bądź sprzeczne z upodobaniami, wrażliwością lub przekonaniami danego użytkownika. Zapewniamy narzędzia umożliwiające zablokowanie użytkowników, którzy udostępniają tego typu treści. Jeżeli dana treść, zachowanie lub użytkownik zostanie uznane za niestosowne w oparciu o niniejszy regulamin, można skorzystać z narzędzi zgłaszania IMVU. Wszelkie tego typu zgłoszenia są sprawdzane i w razie potrzeby podejmowane są odpowiednie działania.

Regulamin dotyczący zachowań użytkowników

Pozytywne doświadczenie w IMVU oznacza korzystanie z naszego serwisu oraz nawiązywanie relacji z użytkownikami społeczności. Kluczowe znaczenie ma szacunek dla innych oraz przestrzeganie obowiązujących zasad. W relacjach z użytkownikami należy kierować się zdrowym rozsądkiem, zastanowić się, czy to samo zostałoby powiedziane podczas bezpośredniej rozmowy, i starać się być uprzejmym. Wolność słowa oraz prawo do posiadania własnego zdania nie upoważniają do obrażania, szerzenia nienawiści czy naruszania spokoju innych.

Oto regulamin, którego należy przestrzegać:

Zagrożenia dla osób nieletnich:Społeczność IMVU tworzą użytkownicy, którzy ukończyli 13 rok życia. Należy o tym pamiętać i zadbać, aby społeczność była bezpieczna dla niepełnoletnich użytkowników.

 • Publikowanie materiałów lub uczestnictwo w jakichkolwiek działaniach, które wykorzystują dzieci lub osoby nieletnie, jest zabronione.
 • „Gry z wiekiem” (age play) o charakterze seksualnym (czyli regresywne zabawy w odgrywanie ról z udziałem osób nieletnich) są kategorycznie zabronione.
  • „Gry z wiekiem” o charakterze innym niż seksualny, w których avatary odgrywają role dzieci będących np. częścią rodziny są dozwolone.

Zastraszanie i molestowanie: bądź uprzejmy – to wystarczy. Znęcanie się, dręczenie i zastraszanie innych są zabronione.

 • Unikaj rozmów oraz propagowania nienawiści w stosunku do innych ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, zawód, wygląd, stan zdrowia itd.
 • Nie można poniżać ani upokarzać innych użytkowników.
 • Do not post personal information about others.
 • Nie zachowuj się w sposób wulgarny, obraźliwy i unikaj podtekstów seksulanych podczas rozmów z osobami, które sobie tego nie życzą.
 • W postach, wiadomościach  i na czatach nie można używać wulgarnego języka ani niepokoić lub obrażać innych użytkowników (czasem uczestników rozmów ponoszą emocje i w nerwach zdarza im się powiedzieć coś niewłaściwego, jednak kontynuowanie takiego zachowania i obrażanie wszystkich stron jest niedozwolone).
 • Nie można monopolizować rozmów na czatach ani zakłócać ich przebiegu poprzez wielokrotne wysyłanie powtarzających się znaków czy słów. Jeśli inni użytkownicy dają do zrozumienia, aby zakończyć takie postępowanie, oznacza to, że ma ono na nich negatywny wpływ i przeszkadza im w rozmowie.

Zachowania o charakterze seksualnym lub zachowania „tylko dla dorosłych”: W IMVU użytkownicy mają możliwość wyrażania siebie i nawiązywania kontaktów, jednak zachowania wyuzdane lub o wyraźnie seksualnym charakterze, w przypadku gdy nie wszyscy użytkownicy wyrażają na to zgodę, nie są dozwolone. Użytkownicy IMVU są przedstawicielami różnych kultur. Nie można zachowywać się w sposób, który sprawi, że inni użytkownicy poczują się nieswojo, lub w sposób, który w realnej sytuacji byłby nieakceptowany przez normy społeczne. Należy respektować różnice pomiędzy komunikacją prywatną i publiczną.

 • Nie można używać wulgarnego ani nieprzyzwoitego języka.
 • Nie można nagabywać innych użytkowników do czynności seksualnych.
 • W czynnościach o charakterze seksualnym lub „tylko dla dorosłych” mogą brać udział wyłącznie pełnoletni użytkownicy posiadający Access Pass. Sytuację można porównać z systemem ocen filmów: pewne zachowania są dopuszczalne w filmach przeznaczonych tylko dla osób dorosłych, podczas gdy nie są odpowiednie w filmach dla dzieci poniżej 13 roku życia.

Podanie nieprawdziwego wieku: Z IMVU korzystać mogą użytkownicy, którzy ukończyli 13 rok życia; stosujemy jednak pewne rozgraniczenie pomiędzy użytkownikami w przedziale wiekowym 13–17 lat a osobami, które ukończyły 18 rok życia. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani podać podczas rejestracji konta w IMVU swój prawdziwy wiek.

 • Jeśli użytkownik jest osobą pełnoletnią (18 lat i więcej), ma obowiązek przedstawiać się jako osoba dorosła.
 • Jeśli użytkownik jest osobą nieletnią (13–17 lat), ma obowiązek przedstawiać się tak, aby nie ukrywać swojego prawdziwego wieku.

Spam i oszustwa: IMVU to serwis internetowy działający zgodnie z takimi samymi zasadami jak inne serwisy.

 • Nie można podszywać się pod IMVU czy pracowników IMVU ani działać w imieniu IMVU.
 • Do not ask for another userIMVU's password, or account information.
 • Nie można udostępniać, odstępować, sprzedawać ani wymieniać swojego konta na inne.
 • Nie można udostępniać linków odsyłających do stron nielegalnych lub phishingowych.
 • Podczas użytkowania IMVU nie można gromadzić nazw użytkowników, nazw avatarów, adresów, adresów URL stron internetowych ani adresów e-mail do celów innych niż na użytek własny.
 • Nie można publikować żadnych niezamówionych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków e-mailowych, piramid finansowych ani żadnych innych tego typu form ofert handlowych.
 • Nie można omawiać lub namawiać do nielegalnej działalności.
 • Nie można podejmować żadnych działań mających na celu zmianę lub zakłócenie działania strony, Produktów lub operacji IMVU poprzez stosowanie skryptów, kodów, botów itp. stron trzecich.
 • Nie można usuwać, ukrywać ani utrudniać dostępu do narzędzi IMVU używanych do zgłaszania użytkownika lub jego zachowania.
 • Do not take advantage of bugs or glitches, if you encounter them, in a manner that is malicious and fraudulent. We expect you to report such issues to IMVU and not use them as workarounds to bypass our policies and guidelines. Failure to follow this guideline has consequences and may result in action against your account.

Padaczka fotogenna (ang. PSE): Pragniemy, aby każdy mógł cieszyć się IMVU, a bóle głowy, nudności i – co gorsze – ataki padaczki z pewnością to uniemożliwiają. Dlatego prosimy użytkowników o niepublikowanie obrazów z szybko migającymi elementami, światłami stroboskopowymi czy kontrastującymi wzorami geometrycznymi ani niczego, co mogłoby powodować dyskomfort wizualny. Więcej informacji o PSE dostępnych jest tutaj.

Sposoby klasyfikacji produktów wirtualnych zawartych w naszym katalogu

Wytyczne dotyczące oceny i kategorie oceny wymienione w niniejszej części mają zastosowanie jedynie do wirtualnych produktów przesłanych do katalogu IMVU. W szczególności Polityka dotycząca produktów wirtualnych nie ma zastosowania do treści takich jak zdjęcia profilowe avatara, inne zdjęcia, panele zainteresowań, aktualizacje Pulse, posty na forach, motta i opisy, rozmowy w pokojach oraz wiadomości. Na przykład osoba małoletnia nie może kupić w naszym serwisie wirtualnego papierosa lub lampki wina, jednak może przeglądać zdjęcia takich produktów lub publikować komentarze na temat palenia tytoniu i picia alkoholu (pamiętajcie, mama i tak powie, że Wam to zaszkodzi).

Wirtualne produkty dostępne w katalogu IMVU dzielą się na trzy kategorie, z których dwie oznaczają produkty dozwolone zgodnie z naszymi zasadami. Podczas przesyłania swoich produktów do katalogu twórcy treści (Content Creators) są zobowiązani do przestrzegania wytycznych w zakresie ocen, tak aby członkowie społeczności IMVU mieli do czynienia z prawidłowo oznakowanymi treściami.

 • Dla wszystkich (GA): Produkty wirtualne dostępne dla wszystkich użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Analogicznym oznaczeniem jest ocena PG-13 dla filmów (materiały nieodpowiednie dla dzieci poniżej 13 roku życia), ocena TV-14 dla programów telewizyjnych (materiały nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia) czy gry komputerowe zaklasyfikowane jako „Teen”, czyli nieodpowiednie dla dzieci poniżej 13 roku życia. Konto w serwisie IMVU mogą zarejestrować tylko użytkownicy, którzy ukończyli 13 lat.
 • Tylko Access Pass (APO): Produkty wirtualne dostępne (i wyświetlane) tylko dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i zakupili od IMVU Access Pass. Analogicznym oznaczeniem jest R (tylko dla dorosłych) i NC-17 (zakaz wstępu do kina osobom poniżej 17 roku życia) dla filmów lub oznaczenie „Mature” dla gier komputerowych przeznaczonych dla osób, które ukończyły 17 lat. Access Pass jest dostępny tylko dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat, niezależnie od tego, czy posiadają zgodę rodziców.
 • Nieodpowiedni dla IMVU (UFI): Wirtualnych produktów z oceną UFI nie można używać ani rozpowszechniać w żadnej części serwisu IMVU. Dotyczy to materiałów pornograficznych, treści przedstawiających przemoc, w tym przemoc seksualną, oraz treści przedstawiających ekstremalne formy nękania, w tym treści i działania o zabarwieniu rasistowskim oraz zawierające elementy mowy nienawiści.

System ocen oparty jest na aktualnych normach społecznych i odzwierciedla standardy stosowane w klasyfikacji powszechnie dostępnych treści przedstawianych w filmach, programach telewizyjnych, grach komputerowych i aplikacjach cyfrowych. Użytkownik IMVU, który zauważy, że rozpowszechniany lub używany jest nieprawidłowo oznaczony wirtualny produkt, powinien zgłosić ten fakt IMVU za pomocą dostępnych narzędzi zgłaszania problemów.

System oceniania produktów wirtualnych w skrócie:

Należy pamiętać, że poniższa tabela zawiera tylko przykłady, a nie pełną listę produktów należących do każdej kategorii oceny. Tabela powinna służyć jako przewodnik. Należy też zawsze mieć na uwadze powyższe definicje kategorii Dla wszystkich oraz Tylko Access Pass.

Ocena Dla Wszystkich Tylko Access Pass Nieodpowiedni da IMVU
Kategorie odpowiedniej treści
 • Przemoc rysunkowa
 • Umiarkowane wulgaryzmy
 • Rysunkowy/animowany wizerunek krwi
 • Modyfikacja ciała
 • Komiczne zgorszenie
 • Wulgarne poczucie humoru
 • Przemoc nierealistyczna
 • Umiarkowana przemoc
 • Treści miłosne
 • Odniesienia do marihuany, tytoniu i alkoholu zawarte w tekście lub obrazach
 • Nadmierne i realistyczne wizerunki krwi/przemocy/okaleczeń
 • Dorosły humor
 • Pełna nagość
 • Mocne przekleństwa
 • Motywy seksualne
 • Palenie tytoniu lub marihuany oraz spożywanie alkoholu
 • Materiały chronione prawem autorskim/opatrzone znakiem handlowym
 • Przemoc w stosunku do zwierząt
 • Produkty dyskryminujące
 • Narkotyki i akcesoria narkotykowe z wyjątkiem marihuany
 • Szkodliwość dla osób nieletnich
 • Produkty propagujące nienawiść
 • Brutalna przemoc
 • Treści złośliwe
 • Dane osobowe
 • Przemoc na tle seksualnym
 • Jednoznaczne treści seksualne, w tym przedstawianie pobudzenia seksualnego / pobudzonych seksualnie genitaliów
 • Samobójstwo
 • Zakładanie się

Wytyczne dotyczące treści utworzonych przez użytkowników (innych niż produkty) – tekstu i obrazów

Wytyczne i zasady wymienione w niniejszej części mają zastosowanie do wszystkich tekstów i obrazów publikowanych przez członków społeczności IMVU na swoich profilach oraz w rozmowach, wiadomościach, postach itd. Wytyczne dotyczące klasyfikacji produktów służą jako ogólny punkt odniesienia w przypadku innych treści i zachowań użytkowników, jednak nie mają bezpośredniego zastosowania. Przykładowo w prawdziwym życiu osobie nieletniej nie wolno spożywać alkoholu, jednak może ona patrzeć na inne osoby spożywające alkohol.

Pragniemy, aby dla całej globalnej społeczności IMVU korzystanie z serwisu było satysfakcjonującym doświadczeniem przebiegającym w atmosferze równowagi pomiędzy autoekspresją i kreatywnością oraz z poszanowaniem obowiązujących norm społecznych.

Będąc członkiem społeczności IMVU, użytkownik udostępnia treści, które są widoczne dla wszystkich (zdjęcia, profile) lub dla wybranych osób (wiadomości, czaty). Użytkownik musi zwracać uwagę na udostępniane treści oraz być świadomy, kto może je zobaczyć. Z oczywistych powodów informacje i treści widoczne dla wszystkich podlegają bardziej restrykcyjnym kryteriom dotyczącym ich odpowiedniości.

Zabronione jest publikowanie treści i zdjęć zawierających następujące elementy:

 • Nudity - This includes real-life, avatar-based, or digitally-created photos showing genitals, female nipples, or nude buttocks (including most G-strings and thong-covered buttocks). Minimum coverage guidelines applicable to virtual products distributed in the catalog are not applicable to images.
 • Wulgaryzmy lub wyrazy mocno nieprzyzwoite – dotyczy to terminów obraźliwych, w tym terminów o wyraźnym obraźliwym charakterze seksualnym. Umiarkowane wulgaryzmy, w tym przekleństwa o charakterze seksualnym (np. angielskie słowo na literę „f”),  są dopuszczalne w prywatnych rozmowach między użytkownikami, ale nie są dopuszczalne w miejscach widocznych dla wszystkich (np. w nazwie avatara lub nazwie pokoju).
 • Działania nielegalne – obejmują zażywanie narkotyków oraz treści i rozmowy zawierające odniesienia do zażywania narkotyków (z wyłączeniem marihuany), morderstwa i przemoc seksualną. Odniesienia do tytoniu i alkoholu są dozwolone. Odniesienia do nadużywania leków na receptę nie są dozwolone.
 • Samookaleczanie lub okaleczanie innych
 • Okrucieństwo wobec zwierząt, krwawe sceny przedstawiające zwierzęta oraz treści sodomistyczne
 • Pornografia lub czynności o wyraźnym charakterze seksualnym – dotyczy to przedstawiania czynności i stosunków seksualnych. Słownikowa definicja pornografii to „materiały słowne lub wizualne, które w jednoznaczny sposób przedstawiają narządy płciowe lub czynności seksualne i mają na celu wywoływanie doznań erotycznych, a nie estetycznych lub emocjonalnych”.
 • Mowa nienawiści i molestowanie – obejmuje m.in. stosowanie symboli nazistowskich, przedstawianie wizerunku flagi Skonfederowanych Stanów Ameryki, stosowanie propagandy związanej ze znanymi organizacjami terrorystycznymi oraz wszelkie oszczerstwa dotyczące rasy, religii, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej czy płci.
 • Spożywanie alkoholu / palenie tytoniu / palenie marihuany (jeśli użytkownik jest osobą nieletnią) – ma to zastosowanie do użytkowników IMVU, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Nie mogą oni zamieszczać obrazów przedstawiających spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu lub marihuany.

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad IMVU

Pragniemy, aby wszyscy użytkownicy IMVU miło spędzali czas z przyjaciółmi oraz zawierali nowe znajomości. Aby zapewnić każdemu użytkownikowi satysfakcję z korzystania z serwisu, IMVU oferuje narzędzia, za pomocą których można blokować innych użytkowników, a także zgłaszać wszelkie zachowania i treści niezgodne z wytycznymi IMVU. Wszelkie tego typu zgłoszenia są sprawdzane i w razie potrzeby podejmowane są odpowiednie działania. IMVU sprawdza każdego użytkownika, którego treść lub zachowanie zostało zgłoszone w ramach tego procesu, oraz wystosowuje pod jego adresem odpowiednie ostrzeżenie o konieczności zaprzestania takiego zachowania lub nieudostępniania niedozwolonych treści w przyszłości. Zgodnie z Warunkami korzystania z serwisu IMVU ma również prawo dezaktywować konto użytkownika, a tym samym uniemożliwić mu dalsze uczestnictwo w społeczności IMVU.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.