IMVU Information

Ostatnia aktualizacja z dnia: August 17, 2015

Polityka klasyfikacji towarów wirtualnych dodanych do IMVU

The purpose of this policy is to lay out a framework for acceptable virtual goods, submitted and/or either sold or distributed via the IMVU catalog. The policy is intended to help Content Creators who create and submit virtual goods for our catalog. This policy does not cover user behavior with or without goods, in any of IMVU's social mediums. Specifically, this policy does not apply to avatar images, photos, interest panels, pulse updates, forum posts, taglines, in-room chat, or messages. Please refer to the IMVU Community Guidelines for any user behavior and non-product content policies. Rating standards apply differently to virtual products that a IMVU customer may consume via his/her avatar versus content he/she may view or refer to. As an example, a virtual cigarette is not a product that can be purchased in IMVU's shop by general audiences, however viewing a photo of someone smoking a cigarette is okay for our 13+ audience. Our 18+ audience may also share a photo of someone smoking.

Dla celów niniejszej Polityki za produkty wirtualne uważa się: wszelkie produkty dodane do katalogu IMVU do celów dystrybucji lub sprzedaży przez którąkolwiek ze stron (IMVU lub użytkownika), które można wykorzystać w każdym z kanałów społecznościowych IMVU, w tym m.in. obiekty 3D, obiekty 2D, meshe, pozy/animacje, tekstury, dźwięki, gry interaktywne, obiekty o zmiennych stanach (3D i 2D), gadżety/widżety, obiekty strumieniowe, zestawy obiektów (stroje, kolekcje itp.), zestawy doświadczeń lub dowolne połączenia powyższych elementów (np. Obiekt 3D + poza + faktura). Zarówno produkty wirtualne, jak i strony promujące te produkty muszą spełniać takie same standardy.

IMVU to duża globalna społeczność tworzona przez użytkowników, którzy ukończyli 13 lat różnych ras, narodowości i różnego pochodzenia. Ze względu na różnorodność naszej społeczności IMVU potrzebuje kompleksowego procesu oceny towarów wirtualnych w celu zaspokojenia potrzeb różnych użytkowników, np. pod względem wieku lub prawa miejscowego, w celu zapewnienia możliwie najlepszego korzystania z serwisu. Dlatego też cele polityki IMVU to:

 1. Kategoryzować towary wirtualne, które mają być dodawane do katalogu IMVU produktów do dystrybucji na trzy łatwe do zrozumienia i podzielone kategorie,
 2. Ograniczyć działalność IMVU do dwóch pierwszych kategorii: Dla wszystkich (GA) oraz Tylko Access Pass (APO), z kategorią APO ograniczoną do użytkowników, którzy zakupili Access Pass.
 3. Przedstawiać zasady promowania i zakrywania produktów, ale nie zachowań

Kluczowe obszary tej polityki to:

 • Klasyfikacje i kategorie
 • Merchandising
 • Zasłonięcie
 • Muzyka i Różne

Klasyfikacje i kategorie

Podział treści na trzy kategorie

IMVU stosuje system oceny produktów, który ma na celu określenie przedmiotów, które są odpowiednie dla wszystkich użytkowników w stosunku do takich, które są odpowiednie tylko dla dorosłych odbiorców. Oprócz tego oceniamy przedmioty, które nie są odpowiednie dla jakichkolwiek odbiorców w IMVU.

Nasze trzy kategorie ocen:

 • Dla wszystkich (GA)
 • Tylko Access Pass (APO)
 • Nieodpowiedni dla IMVU (UFI)

IMVU's content policy strives to do its best in identifying clear guidelines between categories, but, as with any policy, it is impossible to do so without incurring some disagreement. Flexibility is necessary for any long standing policy. We feel this policy will allow IMVU and the community to adapt to global cultures laws, and to accommodate our community's virtual goods needs as best as possible. Ultimately, if you as a IMVU Creator are submitting a product then please take the rules laid out in this policy seriously. Respect the spirit in which they were created and do not try to create content that intentionally veers into gray areas and tests the limits of the rating guidelines. IMVU is not for violent, abusive, harassing, or sexually explicit content. If any of these describe your products, donIMVU'st submit them.

Nazwy kategorii

Nazwy i definicje kategorii:

 • Dla wszystkich (GA) - Towary dostępne dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy muszą mieć ukończone 13 lat zgodnie z Warunkami korzystania z usługi IMVU;
 • Tylko Access Pass (APO) - Produkty dostępne tylko dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i zakupili produkt Access Pass. Access Pass jest dostępny tylko dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat, niezależnie od tego, czy posiadają zgodę rodziców;
 • Nieodpowiedni dla IMVU (UFI) - Towary zaklasyfikowane jako UFI nie będą dostępne w żadnej części strony IMVU, jak również nie będzie można ich używać na platformie społecznej IMVU.

Wyjaśnienie klasyfikacji

Polityka IMVU przydziela towarowi wirtualnemu ocenę w oparciu o to, na ile dobrze spełnia jedną lub więcej poniższych kategorii. Jest możliwe, że przedmiot spełnia kryteria kilku kategorii. Ze względu na powyższe, jeżeli przedmiot spełnia jakiekolwiek kryterium kategorii APO lub UFI, zostanie on odpowiednio zaklasyfikowany jako APO lub UFI, niezależnie od innych cech. System ocen oparty jest na aktualnych normach społecznych i odzwierciedla standardy stosowane w klasyfikacji powszechnie dostępnych treści przedstawianych w filmach, programach telewizyjnych, grach komputerowych i aplikacjach cyfrowych.

Kategoryzacja towarów wirtualnych

Ocena Dla Wszystkich Tylko Access Pass Nieodpowiedni da IMVU
Kategorie odpowiedniej treści
 • Przemoc rysunkowa
 • Umiarkowane wulgaryzmy
 • Rysunkowy/animowany wizerunek krwi
 • Modyfikacja ciała
 • Komiczne zgorszenie
 • Wulgarne poczucie humoru
 • Przemoc nierealistyczna
 • Umiarkowana przemoc
 • Treści miłosne
 • Odniesienia do marihuany, tytoniu i alkoholu zawarte w tekście lub obrazach
 • Nadmierne i realistyczne wizerunki krwi/przemocy/okaleczeń
 • Dorosły humor
 • Pełna nagość
 • Mocne przekleństwa
 • Motywy seksualne
 • Palenie tytoniu lub marihuany oraz spożywanie alkoholu
 • Materiały chronione prawem autorskim/opatrzone znakiem handlowym
 • Przemoc w stosunku do zwierząt
 • Produkty dyskryminujące
 • Narkotyki i akcesoria narkotykowe z wyjątkiem marihuany
 • Szkodliwość dla osób nieletnich
 • Produkty propagujące nienawiść
 • Brutalna przemoc
 • Treści złośliwe
 • Dane osobowe
 • Przemoc na tle seksualnym
 • Jednoznaczne treści seksualne, w tym przedstawianie pobudzenia seksualnego / pobudzonych seksualnie genitaliów
 • Samobójstwo
 • Zakładanie się

Definicje podkategorii dla treści

Dla wszystkich (GA)

 • Krew (GA) - obrazy krwi (nieanimowane).
 • Modyfikacje ciała (GA) - Wszelkie zmiany postaci fizycznej awatara (np. sztuczne kończyny, tatuaże, piercing, itp.).
 • Przemoc rysunkowa (GA) - akt przemocy przedstawiające sytuacje lub postacie rysunkowe. Może również obejmować przemoc, w przypadku której postać pozostaje niezraniona po dokonaniu aktu.
 • Komiczne zgorszenie (GA) - Obrazy lub dialog z elementami dowcipu sytuacyjnego lub sugestywnego humoru.
 • Wulgarne poczucie humoru (GA) - obrazy i dialogi zawierające wulgarne żarty, w tym humor „łazienkowy” oraz dowcipy o lekkim podtekście seksualnym.
 • Przemoc nierealistyczna (GA) - brutalne zachowania natury nierzeczywistej, które obejmują postaci niebędące ludźmi w sytuacjach, które łatwo odróżnić od rzeczywistego życia.
 • Gry (GA) - Użytkownicy mogą korzystać z gier, w tym z gier losowych bez wykonywania zakładów w rzeczywistej lub wirtualnej walucie.
 • Umiarkowana przemoc (GA) - towary wirtualne przedstawiające postacie w umiarkowanie niebezpiecznych i/lub brutalnych sytuacjach. Obejmuje również realistyczne bronie, które nie są używane w stosunku do innych awatarów lub których zamiarem nie jest oczywiste lub agresywne wyrządzenie krzywdy innym awatarom.
 • Umiarkowane wulgaryzmy (GA) – przekleństwa o charakterze seksualnym (np. angielskie słowa na literę „f”).
 • Treści miłosne (GA) – sytuacje, pozy i działania o zabarwieniu miłosnym/romantycznym.
 • Odniesienia do narkotyków, tytoniu i alkoholu (GA) – nazwy narkotyków oraz wyrobów tytoniowych i alkoholowych, a także zdjęcia tego typu produktów.

Tylko Access Pass (APO)

 • Spożywanie alkoholu i palenie wyrobów tytoniowych (APO) - produkty, które umożliwiają avatarom palić papierosy lub spożywać napoje alkoholowe oraz są wyraźnie oznaczone jako takie. Produkt, który umożliwia użytkownikowi naśladowanie palenia tytoniu lub picia alkoholu, uważany jest za produkt APO.
 • Krew i przelew krwi (APO) - obrazy przelewu/ zbędnej krwi lub okaleczenia części ciała.
 • Nagość (APO) - produkty wirtualne przedstawiające całkowitą lub częściową nagość, w tym m.in. nagie osoby, nagie avatary, skóry i/lub produkty (przezroczyste lub nie), które zakrywają mniej niż określono w poniższych wskazówkach dotyczących minimalnego zakrycia dla kategorii „Dla wszystkich”. Wizerunki odsłoniętych kobiecych piersi i niepobudzonych męskich lub kobiecych genitaliów również należą do tej kategorii. W kategorii tej znajdują się też produkty spełniające wytyczne dotyczące minimalnego zakrycia, lecz sprawiające wrażenie nagości po powiększeniu lub polepszeniu jakości ciała avatara lub danej części ciała avatara.
 • Przekleństwa (APO) - obsceniczny, sprośny, seksualnie ordynarny lub obraźliwy język. Do kategorii tej należą też produkty zawierające powyższe treści – voiceboxy oraz obrazy na ubraniach.
 • Treści o charakterze seksualnym (APO) – teksty i/lub obrazy o umiarkowanym i intensywnym zabarwieniu seksualnym. Obejmują one prześwitującą/przezroczystą bieliznę, nawet jeśli spełnia ona wytyczne dotyczące zakrycia. Intymne pozy avatarów, w tym m.in. siadanie okrakiem na kolanach avatara, należą do kategorii Tylko Access Pass, za wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią one wyraźne treści erotyczne, w którym to przypadku są oznaczane jako UFI. W tej kategorii znajdują się również produkty umożliwiające avatarom naśladowanie czynności seksualnych (za wyjątkiem stosunku seksualnego).

Nieodpowiedni dla IMVU (UFI)

 • Naruszenie praw autorskich / znaku towarowego - więcej informacji na temat naruszeń znaków towarowych oraz polityki dotyczącej ochrony praw autorskich IMVU (DMCA) znajduje się tutaj.
 • Okrucieństwo wobec zwierząt (UFI) - każde działanie, wizerunek lub sugestia przemocy / aktu seksualnego wobec zwierząt.
 • Treści dyskryminujące (UFI) - wszelkie treści, które otwarcie nękają, poniżają i zastraszają daną osobę lub grupę osób bądź nakłaniają do nienawiści wobec tej osoby czy grupy osób, ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek, narodowość, styl życia lub niepełnosprawność. W kategorii tej znajdują się też produkty zawierające tego typu treści, w tym voiceboxy, wizerunki na ubraniach oraz meble.
 • Zażywanie narkotyków (UFI) - kategoria ta obejmuje produkty, które umożliwiają avatarowi naśladowanie czynności zażywania lub produkowania narkotyków (z wyjątkiem marihuany).
 • Szkodliwość dla nieletnich (UFI) - każdy akt, obraz, lub sugerowanie przemocy lub seksu z osobą nieletnią (tj. każdą osobą poniżej 18 roku życia).
 • Produkty propagujące nienawiść (UFI) - produkty wirtualne, które przedstawiają, promują, reklamują lub w jakikolwiek inny sposób wspierają, pokazują lub posiadają cechy organizacji nawołujących do przemocy oraz ugrupowań terrorystycznych (np. neonazistów, KKK, ISIS, gangów) lub symbolizują ucisk danej rasy lub mnijszości etnicznej (np. flagi Skonfederowanych Stanów Ameryki).
 • Treści złośliwe (UFI) - wszelkie produkty wirtualne utworzone po to, aby celowo lub w jakikolwiek inny sposób oczernić lub poniżyć innego użytkownika. Kategoria ta obejmuje produkty, w przypadku których całkowity rozmiar ich produktów pochodnych przekracza 8 megabajtów. W grupie tej znajdują się też produkty zawierające elementy migające lub dające efekt stroboskopowy, które mogą wywołać napady padaczki fotogennej (PSE).
 • Nagość: pobudzone genitalia (UFI) - wizerunki pobudzonych genitaliów i/lub nierealistyczne lub zbyt szczegółowe wizerunki genitaliów.
 • Dane osobowe (UFI) - Wszelkie informacje, które zawierają dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację innej rzeczywistej osoby.
 • Przemoc na tle seksualnym (UFI) - Każdy akt, przedstawienie, propagowanie, czy też sugestia gwałtu lub innych aktów seksualnych z użyciem przemocy, na które nie udzielono zgody.
 • Silne treści seksualne (UFI) - graficzne odniesienia do i/lub obrazy czynności seksualnych, w tym, ale niewyłącznie, penetracja/stosunek płciowy i/lub seks oralny z udziałem innego avatara lub bez udziału innego avatara lub jakiegokolwiek innego obiektu; dodatkowo obejmuje wszelkie ewidentne zabawki seksualne i/lub wspomagacze.
 • Samobójstwo (UFI) - Każdy działanie, przedstawienie, zachęcanie lub sugerowanie samobójstwa lub jego popełnienia.
 • Przemoc (UFI) - produkty wirtualne przedstawiające drastyczne obrazy przemocy, rozczłonkowania ciała, samookaleczenia, zabójstwa; wszelkie treści przedstawiające wyjątkowo groteskowe obrazy lub czynności.
 • Zakładanie się (UFI) - prowadzenie jakichkolwiek zakładów w walucie rzeczywistej lub wirtualnej. Obejmuje to również adresy URL lub odniesienia prowadzące do stron hazardowych poza IMVU.com. Zabronione jest również wykonywanie opłat poza IMVU.

Przyznawanie i określanie klasyfikacji

W tym systemie oceny są przydzielane przez twórcę treści produktu lub przez dział obsługi klienta po przeglądzie oznaczonego produktu. Użytkownicy mają możliwość określenia, czy ich produkt jest GA czy APO, jednak należy pamiętać o tym, że jeśli produkt, który wstępnie został oceniony jako GA, zostanie oznaczony, a dział obsługi klientów IMVU wykryje, że jest to, na przykład, APO, zostanie on ukryty i/lub przeniesiony do kategorii APO, o ile IMVU i twórca produktu nie ustalą inaczej. Oceny towarów wirtualnych stosowane są jedynie do gotowych produktów przesłanych do katalogu (tzn. że zawiera on, lecz niewyłącznie, sam produkt, całą treść strony produktu oraz zdjęcie katalogowe produktu) i od obowiązków twórcy gotowego produktu należy spełnienie polityki oceniania i rozwiązania wszelkich problemów wskazanych przez IMVU lub innego użytkownika.

Końcowa klasyfikacja produktu zależy od wszystkich cech tego produktu oraz od tego, do których podkategorii należą jego atrybuty. Dlatego możliwe jest, że produkt może należeć zarówno do kategorii GA, jak i AP jednocześnie, jednakże ostatecznie stosowana jest tylko jedna ocena. Jeśli produkt podlega pod kilka podkategorii, a tym samym należy do wielu kategorii, stosowana jest najbardziej restrykcyjna kategoria: Jeśli produkt należy zarówno APO i GA, produkt zostanie zakwalifikowany jako APO, a jeśli produkt należy zarówno do kategorii UFI, APO i/lub GA, produkt zostanie zakwalifikowany jako UFI.

Zilustrujmy to za pomocą dwóch przykładów.

Przykład 1: Obiekt oryginalny utworzony za pomocą wszystkich części GA przez jednego Twórcę.

Skorzystajmy z poniższego przykładu graficznego. Twórca Bob bierze 3 obiektu (A, B i C) na etapie 1 wszystkich swoich produktów, montuje je, dzięki czemu powstaje gotowy obiekt (D) na etapie 2, a następnie dodaje obiekt D do katalogu , etap 3. Od obiektu jest węzłem krzesła (GA), obiekt B to mesh krzesła (GA), a obiekt C to jednolita niebieska tekstura (GA), i ocenia on przedmiot jako GA, ponieważ żaden z poszczególnych elementów lub całość połączenia nie spełnia podkategorii grupy APO.

Przykład 2: Obiekt utworzony przy użyciu części pochodzących od 3 twórców

Powyższa grafika posłuży nam za przykład. Twórca Bob chce stworzyć obiekt D (scenka barowa), więc bierze on obiekt A Suzy (pokój, GA), obiekt B Jacka (lada, GA) i obiekt C Marka (piwo może być oznaczone jako 'Piwo'; APO ). Zarówno obiekt Suzy jak i obiekt Jacka (odpowiednio A i B) są zaklasyfikowane jako GA. Obiekt Marka (C) jest zakwalifikowany jako APO (ponieważ należy do grupy Stosowanie alkoholu i odniesień do niego). Po złożeniu części przez Boba w cały obiekt D, dodaje on ten produkt. Bob wie, że jego produkt zawiera obiekt APO, dlatego oznacza ten produkt jako APO ponieważ nie zmienił on obiektu C w taki sposób, żeby spełniał on kryteria GA. W ten sposób klasyfikacja obiektu C (APO) przebija klasyfikację obiektów A i B (oba GA), a gotowy produkt (scenka barowa) jest klasyfikowany jako APO.

Poza jako produkt

Poza jest produktem, dlatego podlega takim samym zasadom, jak pozostałe produkty. Np. Jeśli pozą jest uścisk dłoni, to należy ona do klasy GA, a jeśli stosunek płciowy - do klasy UFI.

Jak określono w górnej części dokumentu poza jest z natury takim samym towarem wirtualnym, jak każdy inny. Jeśli poza jest połączona z innym obiektem, musi ona spełniać te same zasady jak te, które opisano w części "Przedzielanie i określanie klasyfikacji". Liczy się ostateczna ocena połączonego obiektu.

Na przykład, jeśli weźmiesz pozę "uścisk dłoni" i dodasz go do węzła siedzenia na kanapie, poza będzie posiadała ocenę GA, kanapa ocenę GA, dlatego też produkt końcowy Kanapa + Animacja będzie posiadał ocenę GA. Natomiast, jeśli weźmiesz łóżko (GA) i dodasz pozę stosunku płciowego (UFI), gotowy produkt Łóżko+Poza będzie posiadał ocenę UFI, ale łóżko stale będzie posiadało ocenę GA.

Merchandising

Działania merchandisingowe

Aby móc handlować towarem, wszystkie produkty muszą posiadać stronę informacyjną o produkcie niezależnie od tego, czy produkt jest ukryty czy nie. Strona informacyjna o produkcie musi również spełniać wszystkie zasady określone w Polityce towarów wirtualnych. Dla celów przejrzystości wszystko, co znajduje się na stronie informacyjnej o produkcie, w tym m.in. opis produktu, zdjęcia, słowa kluczowe, jak również sam produkt, są uważane za część produktu, a tym samym wpływają na ocenę produktu. Merchandising produktu obejmuje, lecz niewyłącznie: nazwę produktu, opis, kategorię, ikonę i tagi. Głównym sposobem merchandisingowania produktu jest strona informacyjna o produkcie.

Wszelkie działania merchandisingowe dotyczące produktów muszą być zgodne z tymi samymi zasadami, które stosowane są do kategorii produktów i klasy, do której produkt został przypisany. Oznacza to, że każdy produkt GA może posiadać tylko taką nazwę produktu, ikonę, stronę produktu oraz tagi, które spełniają wymogi klasy i kategorii GA. W podobny sposób elementy APO muszą zawierać tylko takie treści, które są odpowiednie dla klasy GA lub APO. Żaden produkt, niezależnie czy jest to GA czy APO, nie może zawierać treści UFI.

Przykłady:

Strona produktu dla zwykłego krzesła, które jest zaklasyfikowane jako GA, jest dopuszczalna, jeżeli: jej nazwa tytułowa to "Krzesło", ikona katalogowa jest zdjęciem krzesła, a opis mówi "To jest krzesło do siedzenia". Taka strona produktu zaliczana będzie do GA i zostanie zaakceptowana.

Strona produktu dotycząca zwykłego krzesła, które ocenione zostało jako GA, jest nie do przyjęcia, jeśli: jej nazwa tytułowa to „Krzesło”, ikona katalogowa przedstawia zdjęcie krzesła, w opisie widnieje: „Krzesło to służy do palenia cracku”, a tagi to „krzesło, niebieskie, crack, kokaina”. Taka strona produktu i tagi są klasyfikowane jako UFI (za odniesienia do narkotyków), a tym samym produkt i strona produktu zostaną zaklasyfikowane jako UFI.

Oczywisty zamiar i łączenie produktów

Elementy przesłane do katalogu podlegają karze niezależnie od tego, czy naruszenie jest widoczne w opisie produktu, dołączonych zdjęciach lub w połączeniu z innymi obrazami, jeżeli naruszają one tę politykę. Produkty łączone, tj. takie, które są podzielone na części i w takiej formie dystrybuowane, z zamiarem ich ponownego połączenia, jak również produkty z "ukrytymi funkcjami", mogą naruszać Warunki korzystania z usług IMVU lub tę politykę, w przypadku, gdy którekolwiek z poniższych oświadczeń nie jest zgodne z prawdą:

 • Istnieje jasna, uzasadniona i normalna informacja o przeznaczeniu każdego oddzielnego produktu, który nie narusza Warunków korzystania z usługi lub niniejszej polityki.
 • Główne lub normalne przeznaczenie oddzielnego produktu nie narusza Warunków korzystania z usługi.
 • Dostarczony opis produktu i obrazy nie sugerują naruszenia Warunków korzystania z usługi i niniejszej polityki, jak również ukryte cechy produktu nie naruszają Warunków korzystania z usługi i niniejszej polityki.
 • Każdy produkt jest odpowiednio oceniany.
 • Cały stworzony produkt nie narusza Warunków korzystania z usługi i niniejszej polityki.

Chociaż połączenie elementów przez strony trzecie jest poza kontrolą pierwotnego twórcy, jeżeli połączenie produktów sugeruje oczywistą intencję, wszystkie strony zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Na przykład: Ktoś tworzy trzymetrowy posąg fallusa, a następnie tnie go na 5 niebudzących skojarzeń bloków. Każdy blok zostaje dodany jako indywidualny produkt i otrzymuje ocenę "Dla wszystkich". Jednak, gdy wszystkie poszczególne bloki produktu zostaną połączone, powstaje fallus (produkt oryginalny). Powstała kombinacja produktów nie jest odpowiednia dla grupy "Dla wszystkich", a więc zamiar jest oczywisty. Dlatego poszczególne produkty w tym przypadku zostaną przejrzane i ponownie sklasyfikowane, a twórca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Połączenie słów

Chociaż pewne słowa zostały powyżej określone jako nie APO, połączenie słów może spowodować przyznanie oceny APO. Ponadto wszystkie kombinacje słów muszą spełniać wymogi Warunków korzystania z usługi IMVU.

Rozróżnienie problemów z "Produktem" w stosunku do problemów z "Opisem produktu"

Produkt może być uznany za naruszający zasady kategorii "Dla wszystkich" z różnych powodów. Jeśli towar wirtualny dobry zawiera jakiekolwiek elementy wymienione w częściach APO/UFI powyżej, taki produkt zostanie oznaczony jako nieodpowiedni dla kategorii "Dla wszystkich" niezależnie od innych jego atrybutów.

Jednakże nawet jeśli rzeczywisty produkt spełnia kryteria kategorii "Dla wszystkich", może być on oznaczony jako nieodpowiedni się dla wszystkich odbiorców z powodów takich jak, lecz niewyłącznie: nieodpowiednia treść na zdjęciu katalogowym produktu, nazwa produktu i/lub opis produktu.

Na przykład, w przypadku sprzedaży odcienia skóry NIE JEST ZGODNE Z ZASADAMI, pokazanie zdjęcia nagiego avatara i oznaczenie produktu jako "Dla wszystkich" . Zamiast tego należy zastosować się do poniższych wskazówek minimalnego zasłonięcia i wyświetlić avatara, który ubrany jest w wystarczającą ilość ubrania, aby nie musiał być uznany za niestosowny do wyświetlenia Twojego produktu.

Ponadto strona produktu może nie wyświetlać produktu GA i reklamować go, jeśli język nie jest odpowiedni dla kategorii "Dla wszystkich".

Górna część damskiego bikini i Dolna część damskiego bikini IMVU powinny pomóc Ci w odpowiednim wyświetleniu produktów takich jak odcienie koloru skóry.

Minimalne zasłonięcie

W IMVU podpisujemy się pod zasadą, że zasłonięcie jest tak samo ważne, jak rodzaj tworzonego produktu. Niezależnie od tego, czy tworzysz obiekt 3D (mesh, gotowy obiekt, animacja itp.), które mają być używane przez avatara, lub obiekt 2D (naklejka), wszelkie wizerunki avatara, ludzi, zwierząt itp., muszą spełniać te same wytyczne dotyczące zasłonięcia i kryteria klasyfikacji.

Poniższe zdjęcia określają minimalne zasłonięcie treści w kategorii "Dla wszystkich" dla avatarów męskich i kobiecych. Każde ubranie (bielizna, koszule, stroje kąpielowe itp.) muszą być zgodne z wytycznymi zasłonięcia. Jeśli element ma być zaklasyfikowany jako GA, musi być w 100% nieprzezroczysty (tj. NIE MOŻE być prześwitujący albo przezroczysty).

Przedmioty z kategorii „Dla wszystkich” MUSZĄ zakrywać obszary zaznaczone poniżej kolorem czerwonym. Dodatkowo elementy odzieży GA muszą zasłaniać czerwone obszary w sposób, który jest powszechnie akceptowany przez odbiorców grupy „Dla wszystkich” (tzn. zakaz stosowania nasutników).

Kliknij tutaj aby uzyskać produkty z minimalnie zasłoniętą skórą - ZA DARMO

IMVU dostarcza również tekstury, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, czy produkt spełnia minimalne wymogi zasłonięcia. Poniżej znajdują się linki do skóry PSD i skompresowane pliki JPG. Możesz użyć tych tekstur w przeglądarce, aby przetestować produkt przed dodaniem go do katalogu IMVU.


PSD z minimalnie zasłoniętą skórą kobiet


PSD minimalnie zasłoniętej skóry mężczyzny

Istnieją sposoby obejście podejścia "minimalnego zasłonięcia", lecz prosimy nie uznawać braku koloru czerwonego lub pomarańczowego jako przepustkę do kategorii "Dla wszystkich". Twój produkt, zdjęcia w katalogu produktów, opisy produktów, nazwy produktów i zdjęcia avatara muszą spełniać wszystkie poniżej wymienione kryteria.

Sprawdzanie minimalnego zasłonięcia

Animacja została dodana do komunikatora, w celu usprawnienia testu na minimalne zasłonięcie. Jeśli chcesz skorzystać z tej animacji, proszę o wpisanie *use 2111 w komunikatorze. Proszę pamiętać o założeniu skóry o minimalnym zasłonięciu i produktu, który chcesz przetestować, a następnie skorzystać z animacji.

Wskazówki dotyczące niepobudzonych części ciała

Chociaż produkt, który zawiera jakiekolwiek pobudzone części ciała jest zaliczany do kategorii Nieodpowiedni dla IMVU (UFI), niepobudzone genitalia są produktami dozwolonymi w kategorii Tylko Access Pass. Jednakże niepobudzone genitalia, które mają nieodpowiedni rozmiar, są niedozwolone. Jasno zielony obszar na poniższym obrazie wskazuje na względny rozmiar, który jest dozwolony dla niepobudzonych genitaliów.

Muzyka i Różne

Informacja dotycząca muzyki

Poniższe informacje dotyczą produktów związanych z muzyką.

Długość muzyki dla for produktów Music Mix Service z poza IMVU

Wszelkie towary wirtualne, które zawierają jakiekolwiek osadzone elementy dźwiękowe z IMVU Music Mix Service (w tym, lecz niewyłącznie: muzyka, efekty dźwiękowe, głos), zostaną automatycznie dostosowane w taki sposób, aby odtwarzać maksymalnie 20 sekund pliku źródłowego. Wszelkie elementy dźwiękowe z IMVU Music Mix Service to pliki źródłowe o pełnej długości.

Każdy produkt, który zawiera jakikolwiek dźwięk (w tym, lecz niewyłącznie: muzyka, efekty dźwiękowe, głos), który nie jest częścią IMVU Music Mix Service, musi zawierać poniższą informację umieszczoną w widocznym miejscu w opisie produktu lub na stronie informacyjnej o produkcie w formie niezmienionej i czytelnej:

Ten produkt zawiera dźwięk, który nie jest częścią IMVU Music Mix Servive przez co jego odtwarzanie może być ograniczone do maksymalnie 20 sekund dźwięku.

Padaczka fotogenna

Produkty dodane do katalogu nie powinny posiadać cech, które mogą wywołać napad epilepsji u użytkowników, którzy cierpią na takie symptomy. Elementy, które zawierają następujące cechy, uważane są za naruszenie Polityki Towarów Wirtualnych:

 • Obrazy migające nie powinny migać szybciej niż w tempie trzy razy na sekundę
 • Obrazy migające nie powinny być wyświetlane przez całkowity czas dłuższy niż dwie sekundy
 • Obrazy migające muszą posiadać co najmniej dwusekundową przerwę pomiędzy każdą serią migania.
 • Obrazy migające nie powinny zawierać wysokiej jasności (jasne lub neonowe kolory).
 • Obrazy migające nie powinny zawierać jasnych kolorów pojawiających się na przemian z ciemnymi, lub jasnych pasków na ciemnym tle.
 • W obrazach migających nie należy zawierać kombinacji jakiegokolwiek koloru z intensywną czerwienią
 • Paski, spirale i koncentryczne koła nie powinny zajmować więcej niż 25% obrazu. W razie obaw związanych z wystąpieniem objawów padaczki fotogennej przed dodaniem treści do katalogu skorzystać można z Narzędzia analitycznego dotyczącego padaczki fotogennej (ang. Photosensitive Epilepsy Analysis Tool, PEAT) w celu oceny ryzyka wywołania epilepsji fotogennej przez udostępniane treści. Narzędzie PEAT można pobrać tutaj. IMVU nie popiera, ani nie reklamuje tego narzędzia, lecz jedynie udziela informacji o tym narzędziu dla wygody użytkowników. IMVU nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dla tego narzędzia.

Naruszenia Warunków korzystania z usług

Oprócz ograniczeń określonych przez definicje podkategorii, produkty zgłoszone do katalogu muszą być zgodne z ogólnymi Warunkami korzystania z usług IMVU.

Naruszenia praw autorskich/znaku towarowego

IMVU zabrania dodawania do katalogu IMVU produktów naruszających prawa autorskie lub znak firmowy. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj część Naruszenia praw autorskich i znaku towarowego Warunków korzystania z usług.

Przydzielenie ostatecznej kategorii

We wszystkich przypadkach klasyfikacji treści IMVU zachowuje prawo ostatecznego arbitra w przypadku klasyfikacji treści elementu oraz jakiejkolwiek czynności podjętej w celu wsparcia takiej oceny lub wymierzonej kary w przypadku naruszenia polityki.

Zmiany w Polityce

IMVU zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej części Polityki oceny towarów wirtualnych wedle własnego uznania tak, aby odpowiadały nowym wymaganiom prowadzenia działalności (np. zmiany w prawie). IMVU zastrzega sobie również prawo do tworzenia w razie konieczności polityk cząstkowych dla poszczególnych krajów. Wszystkie zmiany będą ogłaszane na stronie IMVU.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.